Om oss:

Fjärilen är ett privatägt familjeföretag som ämnar driva förskola i enlighet med nya Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda en förskola med hög pedagogisk kvalité för det livslånga lärandet. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vistas på vår förskola där lek, lärande, utveckling och omsorg ska bilda en helhet.

För att varje barn ska utvecklas i sin egen takt så krävs individuella utvecklingsplaner. Utvecklingsplanerna skapas tillsammans med vårdnadshavare utefter pedagogernas dokumentation av den dagliga verksamheten, och med vårdnadshavarnas kunskaper om barnens fritid och intressen. För att det ska lyckas är väl anpassade lokaler, utemiljö och välutbildad personal med fokus på trygghet och trivsel viktigt.