Förskolan Fjärilen Blåvinge i Täby

Boka visning av förskola

Visningar sker endast på onsdagar mellan 09.00-14.00 , har ni önskemål om andra tider, går det bra att skriva till oss.

Stockholm , Täby

Om förskolan

Våran verksamhetsidé bygger på att vara ute i naturen där Utomhuspedagogik är någonting som vi brinner för på Förskolan fjärilen blåvinge. Tillsammans med utbildade och engagerade pedagoger skapar vi dem bästa förutsättningarna för varje enskilt barn där utveckling,lärande och lekfullhet är en stor del av våran verksamhet.

Utomhuspedagogik bygger på ett förhållningssätt där lärandet sker utomhus i naturnära miljöer, barnen får riktiga upplevelser dem senare får reflektera över. Lärandet blir handlingsbaserat. När barnen får uppleva och använda alla deras sinnen i lärprocessen så ökar deras minneskapacitet.
Fjärilen blåvinges förskola ligger i sydvästra Täby och direkt i anslutning till Myrängsskolans lokaler. Vi har nära till skog och fina naturområden och Rönninge sjön i Gribbylund. Förskolan består av 2 avdelningar som är uppdelade under dagen i flera smågrupper för att skapa arbetsro och där vi ser till att alla barn ska kunna bli sedda. Vi arbetar utifrån friluftsfrämjandes koncept och vistas ofta ute i naturen och går på utflykter flera gånger i veckan.
Vi lägger stor vikt vid LEK och BARNS INFLYTANDE, DELAKTIGHET OCH INTRESSE och genom vår aktivitetsbaserad tavla med konkreta bilder på vår innemiljö, så väljer barnen aktivitet, lek. De lär sig då att ta ansvar för sin egen innemiljö.
De pedagogiska miljöerna ute och inne ändras förstås efter barnens behov och intresse. Vi arbetar utifrån Lpfö18. FN-s barnkonvention, Täby kommun och riktlinjer.

Pedagogisk inriktning
Vår vision är att förskolan ska vara en plats där små och stora människor får möjlighet att utvecklas genom utforskande, nyfikenhet, fakta, fantasi, glädje och gemenskap. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet. En viktig del av Förskolan Fjärilen Blåvinges värdegrund består av omsorg om både människor och natur. Materialvalen har styrts med hänsyn till miljö och ambitionen att vara en giftfri förskola.

Vi vill lära barnen om hållbarhet och miljö för att ge dem förutsättningar att påverka sin framtid. Förskolan arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt de styrdokument som är framtagna för förskolan. Vi är stolta över vårt projektinriktade arbetssätt där barnens intresse utforskas i mindre grupper. Vi ger barnen reellt inflytande över sin vardag genom att barnen får uppleva, upptäcka och utforska utifrån sina egna förutsättningar.

Mat
Förskolan tror på att god och närande mat ger barnen goda förutsättningar till utveckling och lärande. Därför lägger vi extra fokus på maten på förskolan.
Maten på Förskolan Fjärilen Blåvinge tillagas av Sodexo. Mer information om företaget finner ni på https://www.koketbysodexo.se/

Samverkan med vårdnadshavare

Den viktigaste kontakten med vårdnadshavare sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Vi har även flera olika former av föräldrasamverkan såsom föräldramöten och föräldraråd.

Personal
Personalen på förskolan har en bredd av olika kompetenser. Detta medför vår personal kan möta alla barns kompetenser och behov på bästa sätt. Förskolan har en hög personaltäthet vilket är positivt då vi har tid att finnas där för varje enskilt barn.