Ansökan

Hur går ansökan till?

Ni skickar in en ansökan

Ni skickar in en ansökan till den förskola ni vill placera ert/era barn på.


Förskolan behandlar ansökan och tar kontakt med er vårdnadshavare

Ansökan behandlas av rektor på förskolan som sedan tar kontakt med vårdnadshavare för att boka in ett besök och visning av förskolan.

Efter visningen får vårdnadshavare erbjudande av plats på förskolan. Därefter har vårdnadshavare två veckor på att sig att svara på erbjudandet annars går platsen vidare till annat barn.

När ni tackar JA till platsen
Så kommer rektor att i god tid skicka ut inskolningsschema med tillhörande information till vårdnadshavare via mail och då utser vi på förskolan en kontaktperson för ert barn.

För övriga frågor och funderingar kan ni ta kontakt med oss via detta formulär nedan: