Förskolan Fjärilen Guldvinge i Kumla

Boka visning av förskola

Visningar sker endast på Onsdagar utifrån överenskommelse, har ni önskemål om andra tider, går det bra att skriva till oss.


Adress:

Husargatan 1
692 71 Kumla

Om förskolan
Fjärilen Guldvinge är en nybyggd förskola som öppnade januari 2019. Förskolan ligger i den norra delen av Kumla i området Ryttartorpet. Här finns gott om natursköna områden med skog, ängar och öppna gärden. Vi erbjuder en unik miljö som är lekfullt designad för att inspirera och utveckla barnen. Förskolan erbjuder generösa ytor, både inne och ute.

Utomhuspedagogik är något som vi brinner extra mycket för, vi vistas mycket utomhus i alla väder och använder vår stora välplanerade gård och naturen som miljö som lockar till lek, lärande och utforskande. Utflykter med barnen är något vi tycker är extra roligt där vi två gånger i veckan utforskar närliggande områden och erhåller oss kunskap om hur vi förhåller oss i skogen.

Höns på förskolan
Förskolan fjärilen guldvinge har fyra höns som bor på sin hönsgård på förskolegården.
Att ha höns på förskolan är en fantastisk möjlighet för barnen att lära sig om djur och hur man tar hand om dem på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta hand om hönsen med empati och omsorg lär sig barnen att visa respekt för djur och att ta hand om andra levande varelser. Det är också en chans för barnen att lära sig om matproduktion och varifrån maten kommer ifrån. Att ha höns på förskolan ger barnen en unik och meningsfull upplevelse som de kommer att minnas för livet!

Akvarium med fiskar på förskolan
Visste du att akvarier inte bara är vackra att se på utan också har positiva inverkningar på ditt barns utveckling? På förskolan Fjärilen har vi investerat i akvarium för att främja våra barns lärande och trivsel. När de tittar på färgglada fiskar och andra vattenlevande djur blir de lugnare och kan fokusera bättre. Dessutom lär de sig om olika arter, deras beteenden och livsmiljöer. Detta kan leda till att de får ett större intresse för naturen och biologi senare i livet. Besök oss på förskolan Fjärilen och se själv hur våra akvarier bidrar till en stimulerande och rolig miljö för våra barn!

Fjärilen projektet
Fjärilen projektet på vår förskola är något som vi lägger mycket energi och engagemang i. Det är en del av vår vision, där vi strävar efter att ge barnen en trygg, utvecklande och självständig uppväxt.

Genom projektet får barnen möjlighet att lära mer om naturen och dess föränderliga livscykler. De får följa larvernas utveckling och se hur de förvandlas till fjärilar - en häpnadsväckande och fascinerande process! Dessutom ger projektet barnen möjlighet att få ta ansvar, sköta om djur och ta hand om något som är känsligt och behöver omsorg.
När fjärilarna är stora nog, låter vi barnen släppa ut dem i naturen. Detta gör vi för att visa vikten av att ta hand om vår miljö och naturen runtomkring oss. Vi tror att det är viktigt att redan från tidig ålder lära barnen om vikten av hållbarhet och att ta hand om vår planet.

Genom Fjärilen projektet vill vi också förbereda barnen för deras framtid. Vi tror att det är viktigt att redan från tidig ålder börja rusta barnen med färdigheter och kunskaper som kommer vara nyttiga för dem senare i livet. Att lära dem att ta ansvar och att våga ta egna initiativ är något som vi anser vara avgörande för deras framtid.
På vår förskola ser vi fjärilen som ett symboliskt djur för hur barnen ska utvecklas och växa upp - starka, självständiga, livsbejakande och vackra. Vi vill ge barnen en upplevelse som de kommer minnas för livet och som kommer hjälpa dem att bli starka individer som tar hand om sig själva och värnar om vår jord.

Vi är glada och stolta över vårt Fjärilen projekt. Det är en del av vår vision och en symbol för vad vi vill åstadkomma på vår förskola. Vi älskar att se hur barnen utvecklas och hur de tar hand om fjärilarna, och vi hoppas att projektet kan hjälpa till att ge dem en trygg, kärleksfull och lärorik uppväxt.

Aktivitetsbaserad förskola
En aktivitetsbaserad förskola har ett större fokus på lärande genom att erbjuda olika aktiviteter rum som tillåter barnen att lära sig på ett sätt som passar deras individuella behov och intressen. Detta kan inkludera lekar, forskningsprojekt, utomhusaktiviteter och kreativ verksamhet som musik, dans och konst.

Vad är skillnaden mellan Fjärilen Konceptet och traditionella förskolor?
Den största skillnaden mellan aktivitetsbaserade förskolor och traditionella förskolor är konceptet av olika rum för olika aktiviteter istället för små avdelningar med begränsat utrymme. I en aktivitetsbaserad förskola planeras lek- och lärmiljöerna för olika aktiviteter och alla barn kan röra sig fritt mellan dem. På så sätt kan barnen själva välja vad de vill göra och var de vill vara istället för att vara begränsade till en liten avdelning. Detta främjar barnets kreativitet och självständighet. På en traditionell förskola är barngruppen oftast mindre och de har endast tillgång till ett begränsat utrymme, vilket kan hindra deras rörelse- och lekmöjligheter.

Avgifter
Vi följer Kumla kommuns avgifter för förskola. Hur mycket varje familj betalar beror på hushållets inkomst, antal barn i förskola/fritidshem samt ålder på barnen. Mer information om aktuell avgift och hur avgiften räknas ut finns på Kumla kommuns hemsida.

Pedagogisk inriktning
Vår vision är att förskolan ska vara en plats där små och stora människor får möjlighet att utvecklas genom utforskande, nyfikenhet, fakta, fantasi, glädje och gemenskap. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet. En viktig del av förskolan Fjärilen Guldvinges värdegrund består av omsorg om både människor och natur. Materialvalen har styrts med hänsyn till miljö och ambitionen att vara en giftfri förskola.

Vi vill lära barnen om hållbarhet och miljö för att ge dem förutsättningar att påverka sin framtid. Förskolan arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt de styrdokument som är framtagna för förskolan. Vi är stolta över vårt projektinriktade arbetssätt där barnens intresse utforskas i mindre grupper. Vi ger barnen reellt inflytande över sin vardag genom att barnen får uppleva, upptäcka och utforska utifrån sina egna förutsättningar.

Mat
Förskolan Guldvinge anser att god och näringsrik mat ger barnen grundläggande förutsättningar till utveckling och lärande. Därför lägger vi extra fokus på maten som serveras på förskolan. Lunchen tillagas av Sodexo. Mer information om företaget finner ni på https://www.koketbysodexo.se/

Samverkan med vårdnadshavare
Den viktigaste kontakten med vårdnadshavare sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Vi har även flera olika former av föräldrasamverkan såsom föräldramöten och föräldraråd.

Vi erbjuder ytterligare tjänster såsom

  • Erbjuder kaffe på morgonen
  • Gratis blöjor vid maxtaxa
  • Blöjabonnemang
  • Möjlighet för vårdnadshavare att köpa matlådor

Personal
Vi har utbildade och erfarna pedagoger som är engagerade och passionerade om att hjälpa varje barn på sin resa till att bli den bästa versionen av sig själva. Vi är alltid lyhörda och välkomnar föräldrarnas synpunkter och samarbete.
Vårt mål är att Fjärilen förskolan ska vara en plats där varje barn kan växa, ha kul och lära sig samtidigt.