Förskolan Fjärilen Guldvinge i Kumla

Boka visning av förskola

Visningar sker endast på Onsdagar utifrån överenskommelse, har ni önskemål om andra tider, går det bra att skriva till oss.


Adress:

Husargatan 1
692 71 Kumla

Om förskolan
Fjärilen Guldvinge är en nybyggd förskola som öppnade januari 2019. Förskolan ligger i den norra delen av Kumla i området Ryttartorpet. Här finns gott om natursköna områden med skog, ängar och öppna gärden. Vi erbjuder en unik miljö som är lekfullt designad för att inspirera och utveckla barnen. Förskolan erbjuder generösa ytor, både inne och ute.

Utomhuspedagogik är något som vi brinner extra mycket för, vi vistas mycket utomhus i alla väder och använder vår stora välplanerade gård och naturen som miljö som lockar till lek, lärande och utforskande. Utflykter med barnen är något vi tycker är extra roligt där vi två gånger i veckan utforskar närliggande områden och erhåller oss kunskap om hur vi förhåller oss i skogen.

Avgifter
Vi följer Kumla kommuns avgifter för förskola. Hur mycket varje familj betalar beror på hushållets inkomst, antal barn i förskola/fritidshem samt ålder på barnen. Mer information om aktuell avgift och hur avgiften räknas ut finns på Kumla kommuns hemsida.

Pedagogisk inriktning
Vår vision är att förskolan ska vara en plats där små och stora människor får möjlighet att utvecklas genom utforskande, nyfikenhet, fakta, fantasi, glädje och gemenskap. Dessa ledord genomsyrar hela vår verksamhet. En viktig del av förskolan Fjärilen Guldvinges värdegrund består av omsorg om både människor och natur. Materialvalen har styrts med hänsyn till miljö och ambitionen att vara en giftfri förskola.

Vi vill lära barnen om hållbarhet och miljö för att ge dem förutsättningar att påverka sin framtid. Förskolan arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt de styrdokument som är framtagna för förskolan. Vi är stolta över vårt projektinriktade arbetssätt där barnens intresse utforskas i mindre grupper. Vi ger barnen reellt inflytande över sin vardag genom att barnen får uppleva, upptäcka och utforska utifrån sina egna förutsättningar.

Mat

Förskolan Guldvinge anser att god och näringsrik mat ger barnen grundläggande förutsättningar till utveckling och lärande. Därför lägger vi extra fokus på maten som serveras på förskolan. Lunchen tillagas av Sodexo. Mer information om företaget finner ni på https://www.koketbysodexo.se/

Samverkan med vårdnadshavare
Den viktigaste kontakten med vårdnadshavare sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Förutom det erbjuder vi även inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Vi har även flera olika former av föräldrasamverkan såsom föräldramöten och föräldraråd.

Vi erbjuder ytterligare tjänster såsom

  • Erbjuder kaffe på morgonen
  • Gratis blöjor vid maxtaxa
  • Blöjabonnemang

Personal
Personalen på förskolan har en bredd av olika kompetenser. Detta medför vår personal kan möta alla barns kompetenser och behov på bästa sätt. Förskolan har en hög personaltäthet vilket är positivt då vi har tid att finnas där för varje enskilt barn.