Fjärilen kvällar och helger

Barnomsorg kvällar och helger i samarbete med Örebro kommun

Detta är en tjänst som kommunen tillhandahåller och Fjärilen pedagogisk omsorg utför den i kundens hem. Om Barnomsorgen blir godkänd efter en komplett ansökan ingår den i den kommunala taxan dvs den kostar inte kunden något extra. Ansökan skickas till oss på Fjärilen pedagogisk omsorg.

Vardagar / 17.30 - 22.00

Helger  / 06.00-22.00


Ni kan söka till vår barnomsorg om ni arbetar dessa tider, kravet är att båda vårdnadshavares tider krockar alternativt att man är ensam vårdnadshavare. Det kan finnas särskilda anledningar till att man ändå kan söka denna barnomsorg och då behövs intyg på detta.

Vi arbetar i familjens hem, barnens trygga miljö. Vi startar alltid med en ordinarie personal som skolas in utifrån barnens behov sedan kan man även titta ut en reservpersonal. Är barnen på fritids eller förskola så hämtar personalen tidigast 17.30.